Lisans Düzeyi | 53

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ (8-9 EKİM 2022)

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ (8-9 EKİM 2022)

Açıklaması

AÇILMASI PLANLANAN PROGRAM

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi  (16 Saat)

 

EĞİTMEN

Öğr. Gör. Ahmet Neim Kahveci

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 

TANIM

6331 saylı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların alması gereken Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.

Bu kapsamda Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ile çalışanlara işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak veya ortadan kaldırmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, çalışanların karşılaşmaları muhtemel meslekî riskler konusunda uyarılarak bu risklere karşı almaları gereken tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun güvenli davranış özelliklerini kazandırmaya yönelik detaylı bilgiler verilecektir.

 

İÇERİK

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinde ‘’Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.’’

ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda eğitim programımız çok tehlikeli işyerleri için hazırlanmış olup 16 saatlik örgün (yüz yüze) eğitimden oluşmaktadır.

Eğitim içerisindeki konu başlıkları şunlardır:

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukukî sonuçlar.

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma.

 

EĞİTİM PROGRAMI

Başlangıç

 8 Ekim 2022, Cumartesi

Bitiş

 9 Ekim 2022, Pazar

Gün

 Cumartesi - Pazar

Saat

 09:00 - 18:00

Eğitim süresi

 2 gün / 16 saat

Kontenjan

 en az 30 kişi - en fazla 150 kişi

Son başvuru tarihi

 4 Ekim 2022, Salı

Ücret Ödeme Tarih Aralığı 

 5 - 7 Ekim 2022

 

KONTENJAN

Eğitim en az 30 en fazla 150 kişi ile açılacaktır.

 

BELGE

Aşağıdaki koşulları sağlayanlara Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgesi verilecektir. 

  • Eğitim programına %100 oranında katılım sağlamak
  • Eğitim bitiminde düzenlenecek olan sınavdan en az 70 puan almak

%100 oranında derse katılım sağlamayanlar sınava giremeyeceklerdir.

 

PROGRAM YERİ

Eğitim Üniversitemiz kampüsünde yer alan dersliklerde gerçekleştirilecek olup eğitimin açılabilmesi için yeterli sayıda (en az 30 kişi) başvuru yapılmasının ve ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından eğitim başlamadan önce derslere nerede girileceği hakkında başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine bilgi gönderilecektir.

Başvuranlar ile e-posta üzerinden iletişime geçileceği için başvuru esnasındaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması ve sonrasında Merkezimiz tarafından gönderilecek bilgilendirme e-postası aşamasında kendi e-posta hesaplarındaki spam/junk benzeri tüm klasörleri güncel olarak kontrol etmeleri tamamen başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır.

 

ÖDEME

Peşin:       60 TL   (KDV Dâhil)

Eğitim ücretlerinin; başvuranların e-posta adreslerine gönderilecek olan eğitimin açılacağına dair bilgilendirme mesajından SONRA ödenmesi gerekmektedir. Lütfen söz konusu e-posta gelmeden herhangi bir ödeme işlemi YAPMAYINIZ.

Kayıt ücreti

Başvur
SERTİFİKA SÜRESİ SERTİFİKA TÜRÜ
2 Gün Yüzyüze Eğitim
SERTİFİKA ÜCRETİ DEĞERLENDİRME
BaşarıTesti
ÖN KURS ETKİNLİK TARİHİ
Ön kursgerekmiyor
08.10.2022 - 00:00
09.10.2022 - 00:00
Eğitmenler
Ahmet Neim Kahveci (Eğitmen)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, Öğr. Gör.